Kalinowski Piotr

JESTEŚ  GOŚCIEM NA TEJ STRONIE

Piotr Kalinowski

KATALOG BANKNOTÓW

DAWNYCH ZIEM PRUSKICH

POMORZE, POZNAŃSKIE, PRUSY WSCHODNIE,

PRUSY ZACHODNIE I ŚLĄSK

 

 

Wstęp

Za podstawę podziału kategorii w tej pracy posłuży podział Prus na prowincje z 1883 roku (już po zjednoczeniu Niemiec) przy czym omówione tu zostaną pieniądze papierowe kursujące w prowincjach dziś znajdujących się w granicach Polski, czyli Prusy Wschodnie (Ostpreussen), Prusy Zachodnie (Westpreussen), Pomorze (Pommern), Śląsk (Schlesien), Poznańskie (Posen). Zostaną tu pominięte banknoty pozostałych prowincji (szczególnie prowincji Brandenburg - mimo, że w granicach dzisiejszej Polski znajduje się część tej prowincji – województwo lubuskie – z tego powodu, że bank emisyjny dla tej prowincji mieścił się w Berlinie) czy innych krajów niemieckich oraz banknoty Banku Centralnego Prus czy późniejszego Rzeszy Niemieckiej. W opracowaniu tym zostaną również ujęte notgeldy wydawane przez wydziały prowincjonalne czy inne władze publiczne, których zasięg obejmował znaczną część poszczególnych prowincji.

I. POMORZE - POMMERN

II. POZNAŃSKIE - POSEN

III. PRUSY WSCHODNIE - OSTPREUSSEN

IV. PRUSY ZACHODNIE - WESTPREUSSEN

V. ŚLĄSK - SCHLESIEN

VI. GÓRNY ŚLĄSK - OBERSCHLESIEN (po 1919 roku)

 

Wszystkie podane w katalogu ceny mają jedynie charakter orientacyjny i zostały wyrażone w euro na podstawie przeprowadzonych badań rynku niemieckiego (w zakresie objętym tym katalogiem rynki te nachodzą na siebie).

Dla walorów z XVIII i XIX wieku podano cenę za stan zachowania III, a dla walorów z XX wieku za I.

Określenie -,- oznacza, że w ciągu ostatnich 15 lat nie natrafiono na wzmiankowany walor na żadnej giełdzie numizmatycznej.

Opracowano na podstawie:

Fanger H. Geschichte der deutschen Notebank vor Einführung der Mark-Währung, Regenstauf 1992, ISBN 3-924861-05-6

Grabowski H. Das Papiergeld der deutschen Länder von 1871 bis 1948, Regenstauf 1999, ISBN 3-924861-33-1

Lesiuk W. Pieniądz zastępczy na Śląsku w latach 1914 – 1924, Opole 2002, ISBN 83-88945-09-2

Müller M. Geiger A. Das Papiergeld der deutschen Eisenbahnen und der Reichspost, Frankenthal 2000, ISBN 3-9806293-2-8

Persijn A. Jungmann-Stadler F. Kostbarkeiten aus der HYPO-Geldscheinsamlung, München 1994, ISBN 3-924861-12-9

Pick A., Rixen J.U. Papiergeld Spezialkatalog Deutschland, Regenstauf 1998, ISBN 3-924861-27-7

Pick A. Standard Catalog of World Paper Money, volume one – specialized issues, sixth edition, Iola 1990, ISBN 0-87341-149-8

Pick A. Standard Catalog of World Paper Money, volume two – general issues, seventh edition, Iola 1994, ISBN 0-87341-207-9

Riabczenko P. Polnyj katalog bumażnych deneżnych znakov i bon Rossii, SSSR, Stran SNG (1769 – 1994 gg),Kiev 1995, ISBN 5-7707-7912-8

Szwagrzyk J. Pieniądz na ziemiach polskich X – XX w., Wrocław 1990, ISBN 83-04-01123-9

Statuty banków emisyjnych publikowane w Zbiorze Praw Królestwa Prus.