Część V

ŚLĄSK

Provinz Schlesien

Königliche Giro und Lehnbank

Królewski Bank Lenny i Żyrowy

156.

10

Pfund

29.10.1766

-,-

157.

20

Pfund

29.10.1766

-,-

158.

100

Pfund

29.10.1766

-,-

159.

500

Pfund

29.10.1766

-,-

160.

1000

Pfund

29.10.1766

-,-

161.

4

Pfund

29.10.1766/69

-,-

162.

8

Pfund

29.10.1766/69

-,-

163.

100

Thaler

1798 – 1836

-,-

164.

200

Thaler

1798 – 1836

-,-

165.

300

Thaler

1798 – 1836

-,-

166.

500

Thaler

1798 – 1836

-,-

Fürst Pückler – Muskau

Majątek księcia Pücklera

167.

1

Thaler

(1826)

-,-

Fürstlich Carolath-Beuhen’sche –Kammer, Kassenweisungen der Rent-Kasse

Księstwo Bytom Odrzański

 

168.

1

Thaler

1.7.1830

1750,-

Tresorscheine

Realisations-Comptoir zu Breslau

169.

1

Thaler

ND (1809)

500,-

Städtische Bank, Breslau

Bank Miejski we Wrocławiu

W statucie banku zatwierdzonym przez króla w 1848 roku zapisana została wartość emisji pieniądza papierowego oraz jego ilość. I tak łączna wartość emisji to 1.000.000 talarów, a wielkość emisji poszczególnych banknotów była następująca: 200.000 szt po 1 talarze, 50.000 szt po 5 talarów, 10.000 szt po 25 talarów i 6.000 szt po 50 talarów.

170.

1

Thaler

10.6.1848

1000,-

171.

5

Thaler

10.6.1848

1750,-

172.

25

Thaler

10.6.1848

-,-

173.

50

Thaler

10.6.1848

-,-

174.

10

Thaler

1.7.1863

1500,-

175.

20

Thaler

1.7.1863

1750,-

176.

50

Thaler

1.7.1863

2000,-

177.

100

Thaler

1.7.1863

-,-

178.

100

Mark

1.7.1874

-,-

179.

1000

Mark

1.7.1874

-,-

Communalständische Bank für die preussische Oberlausitz, Görlitz
Bank Komunalny dla Pruskich Górnych Łużyc w Zgorzelcu

Założony w 1833 roku bank otrzymał przywilej emisyjny dopiero w 1866. Łączna wartość obiegu pieniężnego została określona na 900.000 talarów w banknotach po 10, 20, 50, 100 i 200 talarów. Przywilej ten został wydany na okres 15 lat. W statucie określono, że banknoty mają mieć następujące zabezpieczenia: podpis odręczny komisarza bankowego, oznaczenie literowe serii oraz kolejny numer.

180.

10

Thaler

1.5.1866

-,-

181.

20

Thaler

1.5.1866

-,-

182.

50

Thaler

1.5.1866

-,-

183.

100

Thaler

1.5.1866

-,-

184.

200

Thaler

1.5.1866

-,-

185.

100

Mark

31.3.1874

2500,-

Reichsbahndirektion Breslau
Dyrekcja Kolei Rzeszy Niemieckiej we Wrocławiu

186.

5000000

Mark

15.8.1923

15,-

187.

10000000

Mark

15.8.1923

15,-

188.

20000000

Mark

15.8.1923

15,-

189.

50000000

Mark

15.8.1923

20,-

190.

50000000

Mark

23.8.1923

20,-

191.

50000000

Mark

27.9.1923

5,-

192.

100000000

Mark

27.9.1923

2,-

193.

50000000000

Mark

ND

100,-

194.

5000000000

Mark

25.10.1923

15,-

195.

100000000000

Mark

25.10.1923

5,-

196.

500000000000

Mark

7.11.1923

10,-

Provinzionalverband von Nieder und Oberschlesien, Breslau

Zarząd Prowincjonalny Prowincji Dolny Śląsk i Górny Śląsk

197.

5

Goldpfennige

26.10.1923

10,-

198.

20

Goldpfennige

26.10.1923

10,-

199.

20

Goldpfennige

26.10.1923

10,-

200.

20

Goldpfennige

26.10.1923

10,-

201.

20

Goldpfennige

26.10.1923

10,-

202.

50

Goldpfennige

26.10.1923

10,-

203.

50

Goldpfennige

26.10.1923

20,-

204.

50

Goldpfennige

26.10.1923

20,-

205.

50

Goldpfennige

26.10.1923

15,-

206.

1

Goldmark

26.10.1923

15,-

207.

1

Goldmark

26.10.1923

25,-

208.

1

Goldmark

26.10.1923

25,-

209.

2

Goldmark

26.10.1923

40,-

210.

2

Goldmark

26.10.1923

75,-

211.

5

Goldmark

26.10.1923

-,-

212.

5

Goldmark

26.10.1923

100,-

213.

5

Goldmark

26.10.1923

150,-

Reichenberg

Wydanie dla Dolnego Śląska i Sudetów

214.

20

Reichsmark

28.4.1945

5,-